Pravila

PRAVILA UČEŠĆA U KONKURSU „Buzz je flipnuo“

 

Nectar d.o.o. Bačka Palanka organizuje nagradni konkurs “Buzz je flipnuo“ u kome ćemo nagraditi ukupno sedam (7) učesnika.

Organizator konkursa je Fabrika za preradu voća i povrća NECTAR d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9, Bačka Palanka (dalje: Organizator).

Svaka osoba koja ulazi u konkurs („Učesnik“) se slaže da je njihovo učešće u skladu sa sledećim pravilima koje svojim učešćem i prihvata:

 

Šta je potrebno da uradim za učešće u nagradnom konkursu?

Kako bi učešće bilo validno, učesnici moraju poštovati sledeće korake koji su predviđeni za uspešno apliciranje na nagradni konkurs, a njihovi podaci (ime, e-mail adrese) moraju biti zabeleženi putem registracije.

    a) Snimiti  kreativan i zabavan video sa flašicom Buzz soka.

    b) Potrebno je postaviti video na sajt www.buzzjeflipnuo.com  i popuniti Kontakt formu.

 

U roku od 10 (deset) radnih dana od završetka konkursa, koji traje 4 (četiri) nedelje, stručni žiri će odabrati pobednike.

Stručni žiri čine tri člana koja su zaposlena kod Organizatora.

Dobitnici će biti proglašeni na samom sajtu www.buzzjeflipnuo.com, a oni će biti obavešteni putem email-a koji ostave prilikom registracije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka konkursa, sa detaljima o preuzimanju nagrade.

Pobednici imaju 7 (sedam) radnih dana od slanja e-maila od strane Organizatora da potvrde da prihvataju poklon, a ukoliko nakon tog vremenskog perioda kontaktirani pobednik ne odgovori, biće diskvalifikovan i nagrada će biti uručena sledećem takmičaru po odluci stručnog žirija.

Organizator ne snosi odgovornost za neuspešnu komunikaciju sa pobednicima.

Organizator ne snosi odgovornost za pogrešan opis od strane trećih lica i kašnjenja u isporuci.

Organizator ima pravo na rok od 60 dana u kome može poslati nagrade svim dobitnicima. Ovaj rok počinje od trenutka kada je takmičenje završeno.

Organizator može produžiti ovaj rok na 120 dana bez ikakvog upozorenja.

Uslov za prihvatanje nagrade jeste indentifikacija dobitnika (neki vid potvrde identiteta, kao što je lična karta) kao i potvrda da je učestvovao u „Buzz je flipnuo“ nagradnom konkursu.

Sve nagrade ne mogu biti razmenjene u zamenu za novac ili neki drugi vid kompenzacije u vrednosti nagrade.

 

Ko može da učestvuje?

Pravo na učešće imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, a koje pristupaju nagradnom konkursu popunjavanjem forme na:  www.buzzjeflipnuo.com

Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na Konkursu u skladu sa Zakonom, pri čemu prijavu na nagradni konkurs u njihovo ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj deteta ili lice koje zakonski zastupnik ili staratelj odredi, a koje je građanin Republike Srbije, uz saglasnost za prikupljanjem i obradom njegovih podataka i podataka navedenog maloletnog lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko maloletna osoba, kao učesnik, osvoji nagradu, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je zakonski zastupnik, odnosno staratelj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju svojstvo zakonskog zastupnika, odnosno staratelja ili uz beležnički overenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja, trećoj osobi koja je tom saglasnošću identifikovana.

Svi Učesnici prihvataju da Organizator može koristiti njihove informacije u svrhu publiciteta.  

Svi Učesnici prihvataju da njihovi privatni podaci budu čuvani na serverima Organizatora od strane trećih lica.

Svako od učesnika može da učestvuje u konkursu neograničen broj puta. Više video snimaka znače i veće šanse za nagradu od strane izbora stručnog žirija!

Konkurs je zabranjen za zaposlene kod Organizatora i njihove najbliže rođake. Svaki ovakav učesnik će biti diskvalifikovan, čak i po završetku nagradnog konkursa.

 

Nagrade

Nagradni fond se sastoji od 7 (sedam) nagrada. Glavna nagrada je mobilni telefon iPhone Xr, a preostale nagrade su 3 (tri) E-trotineta za najkreativnije i 3 (tri) Sony Play stationa za najsmešnije.

Dobitnike će odabrati stručni žiri. Finalni pobednici će biti proglašeni početkom jula 2019. godine.

Dobitnicima ćemo dodeliti sledeće nagrade:

Glavna nagrada (najbuzz video) –  iPhone Xr, 1 (jedan) dobitnik

Najkreativnija nagrada (najzzanimljiviji video) – E trotinet, 3 (tri) dobitnika

Najsmešnija nagrada (najzabavniji video) –  Sony Play stationa, 3 (tri) dobitnika

Nagrade su povezane sa dostupnošću i Organizator zadržava pravo da zameni nagrade sa nagradama koje su ekvivalentne vrednosti, bez da daje obaveštenje u vezi sa tim.

Novčana alternativa u zamenu za nagradu neće biti ponuđena.

Nagrade ne mogu biti prenosive.

 

Organizator ima pravo da diskvalifikuje Učesnika koji je uradio neku od sledećih stvari:

      a) Koristio lažno ime u takmičenju

b) Ponašao se neetički u vezi sa takmičenjem.

Organizator nije odgovoran ukoliko neki video klip bude uklonjen od strane YouTube-a zbog kršenja uslova korišćenja pomenutog sajta: https://www.youtube.com/static?gl=RS&template=terms

Organizator zadržava pravo da sam ukloni video sa svog kanala, ukoliko proceni da za tim ima potrebe, bez obzira na to što video nije prekršio pravila YouTube-a.

Organizator će kontaktirati Učesnike putem email-a koje su Učesnici upisali u Kontakt formi. Dobitnici će biti kontaktirani nakon interne potvrde. Objava će biti na stranici na sajtu kada dobitnici budu odabrani i kada oni potvrde da prihvataju nagradu. Ako iz bilo kog razloga neko od dobitnika ne potvrdi na vreme da prihvata nagradu, Organizatorova ponuda će biti otkazana i Organizator zadržava pravo da nagradu ponudi drugom Učesniku. 

Svi Učesnici prihvataju da Organizator može koristiti njihove informacije i video snimke u svrhu publiciteta. Svi Učesnici prihvataju da njihovi privatni podaci budu čuvani na serverima Organizatora od strane trećih lica. Saglasnost će dati pojedinačno i elektronski, prijavom za učešće u nagradnom konkursu.

Organizator može primati lične informacije od Učesnika direktno. Ove informacije se mogu koristiti kako bi olakšavale funkcije konkursa, kao što su glasanje, kreiranje ili deljenje prijave. Sve lične informacije će biti sakupljene od strane Organizatora i biće čuvane u skladu sa lokalnim zakonima. Svi Učesnici daju svoju saglasnost Organizatoru da ih uključuje u budući mailing, u svrhu publiciteta. Saglasnost će dati pojedinačno i elektronski, prijavom za učešće u nagradnom konkursu

Svaki Učesnik daje svoju saglasnost za sve mehanizme takmičenja. Pre finalnog dana objavljivanja konkursa, Organizator zadržava pravo da otkaže konkurs, promeni vreme trajanja konkursa, otkaže ili promeni nagrade. Pre finalnog dana konkursa, Organizator može promeniti ova pravila u bilo koje vreme, tako što će objaviti nova pravila umesto starih, online.

U slučaju da se desi situacija koja nije pokrivena trenutnim pravilima, Organizator će doneti odluku kako da reši datu situaciju i ta odluka će biti konačna i neopoziva.

Video konkurs „Buzz je flipnuo“ traje od dana 13.05.2019. od 00:00h do dana 23.06.2019. godine do 24:00h.